Datuen babesa

Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruz indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera, jakin ezazu zure datuak JAI HORNIDURAK S.L. -(r)en (IFK: B20196861 ; egoitza soziala: Calle Zuaznabar 1, Polígono Ugaldetxo, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa ) erabilera-sisteman jasoko direla, bi aldeek ezarritako konpromisoak errazteko, arintzeko eta betetzeko. Indarrean dagoen araudiari jarraikiz, JAI HORNIDURAK S.L -(e)k aipatu arauak betetzeko behar beste denboraz gordeko ditu datuak.

Kontrakorik adierazi ezean, zure datuak ez direla aldatu uste izango dugu, bai eta edozein aldaketa jakinaraziko diguzula eta aipatu helburuetarako erabiltzeko zure baimena dugula ere.

JAI HORNIDURAK S.L-(e)k modu zilegi, leial, garden, egoki, zuzen, mugatu, zehatz eta eguneratuan erabiliko ditu datuak. Hori dela eta, JAI HORNIDURAK S.L-(e)k zentzuzko neurri guztiak hartuko ditu datuak zehaztugabeak direnean lehenbailehen ezabatzeko edo zuzentzeko.

Datuen babesari buruzko araudiak ematen dizkizun eskubideen arabera, zure datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, haien erabilera mugatzeko, ezabatzeko, beste norabait eramateko eta aurkaratzeko eskubideak egikaritu ahal izango dituzu, bai eta datuok erabiltzeko emandako baimena baliogabetzekoa ere. Horretarako, eskaera gorago adierazitako posta-helbidera edo jai@jaihornidurak.com helbide elektronikora bidali beharko duzu.

Kontrol-agintaritza eskudunera jo ahal izango duzu egoki deritzozun  erreklamazioa aurkezteko.